Xử lý phun hóa chất khử trùng chủ động bằng Cloramin B phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn bộ phương tiện, cơ quan làm việc của Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến

Xử lý phun hóa chất khử trùng chủ động bằng Cloramin B phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn bộ phương tiện, cơ quan làm việc của Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến

10:57 - 07/05/2021

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19, Chiều 06/05, Công ty Bảo Yến tổ chức phun khử khuẩn tại trụ sở làm việc và trên toàn bộ các phương tiện.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh tại địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận diễn biến phức tạp. Để chủ động công tác phòng, chống dịch Covid 19, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan và phương tiện. Phòng Tổ chức Công ty đã bố trí tiến hành phun khử khuẩn tại trụ sở làm việc và toàn bộ các phương tiện đang hoạt động; Đồng thời hàng ngày Công ty tiến hành đo thân nhiệt cho 100% cán bộ, nhân viên trước mỗi ca làm việc và khách đến liên hệ công tác tại cơ quan….Qua đó, quyết tâm thực hiện hiệu quả Công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Công tác phun khử khuẩn các phương tiện

 

 

Phun khử khuẩn tại văn phòng làm việc

 

 

 Đo thân nhiệt 100% nhân viên vào làm việc tại công ty

 

 

Thực hiện: Mr Dũng - TCHC

Ảnh: TCHC

CÔNG TY BẢO YẾN TỔ CHỨC ĐI NGHỈ MÁT CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NĂM 2024
HỘI NGHỊ: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY BẢO YẾN TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2024
TUYẾN 161 ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM ĐẦU, CUỐI TỪ NGÀY 25/5/2024
TẬP HUẤN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV NĂM 2024