Chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2020

Đoàn Thanh Niên Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Yến xây hoài bão lớn RÈN ĐỨC - LUYỆN TÀI - ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO!


Tuổi trẻ Bảo Yến xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, góp sức cùng Ban lãnh đạo Công ty đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19