Giới thiệu về BẢO YẾN GROUP
Giới thiệu về Bảo Yến
Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 2002. Với hơn 1.000 lao động, cam kết trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong ngành giao thông vận tải để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận