Giới thiệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH, DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO YẾN

Ngày thành lập: 15 tháng 4 năm 2002

Trụ sở chính: Khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 024.710.77777 - CSKH: 0988.362.999

Email: Baoyenbus@yahoo.com - Facebook: fb.com/baoyengroup

 

Thực hiện: Lê Hiển - P.TCHC