Giới thiệu

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến

Được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 2002.

Trụ sở chính: Khu Cầu Lớn Nam Hồng Đông Anh Hà Nội

SDT: 024 710 77777

Email: Baoyenbus@yahoo.com